top of page

משרד לזר ושות' רואי חשבון מספק, בין היתר, את השירותים הבאים: נציג לצרכי מע"מ של חברות בינלאומיות הפועלות בישראל, מתן שירותים לחברות בינלאומיות אשר להן פעילות בישראל, שירותי חשבות שכר, ביקורת דוחות כספיים, הנהלת חשבונות, ייעוץ מס, ייצוג חברות זרות בישראל, שירותי ניהול כספים, סיוע בגיוס מימון לחברות, הערכת שווי, ייצוג ברשויות המס, ועוד.

ייעוץ פיננסי

לקוחות המחלקה נהנים מפתרונות בהתאמה אישית הניתנים ע"י צוות המומחים ומבוססים על התקינה החשבונאית הרלוונטית ועל מודלים כלכליים מורכבים, כדי לסייע הן בעריכת הדוחות הכספיים והן בהתאמת הפתרון הייחודי למסגרת הפעילות העסקית וצרכי הלקוח.

 

המשרד מספק כלים לניהול פיננסי נכון, קרי מתן סיוע בבניית תקציב עתידי, בדיקת כדאיות השקעה, מציאת נקודת האיזון, בחינת מסגרות האשראי ותנאי האשראי המתאימים לעסק ועוד.

חשבות שכר

משרד לזר ושות' רואי חשבון הינו משרד מוביל בחשבות שכר לתושבי ישראל ותושבים זרים אשר להם פעילויות בישראל. לניסיון ולמומחיות שלנו בחוקי העבודה הישראלים הופך את הליך הפקת המשכורת לפשוט ויעיל בעבור הלקוח. השירותים שלנו מבטיחים כי צרכים השכר של הלקוח נענות על הצד הטוב ביותר, מה שמאפשר לפשט תהליכים ולהיות יעיל ופורה יותר.

 

מיסוי ישראלי ובינלאומי

הסביבה הכלכלית בה אנו חיים מלאה בחוקים ותקנות רבים המחייבים עמידה מתמדת באותן הוראות החוק. בנוסף לכך, אותה סביבה הינה דינאמית ומלאת תהפוכות במהלך השנים.

 

משרד רואי חשבון לזר ושות' נמצא תמיד עם "אצבע על הדופק" בכל הנוגע לשינויים בהוראות החוקים השונים ודואג להגיב בהתאם במסגרת השירות הניתן. המשרד רואה חשיבות עליונה בבחינת כל צעד עסקי של לקוחותיו אשר יכול להשליך על חבות המס.

ביקורת דוחות כספיים

 

מקצוע ראיית החשבון מעוגן בחוק רואי החשבון, המגדיר כך: "ראיית חשבון – פירושו בדיקתם, ביקורתם או אישורם של כל מאזן, חשבון רווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון יוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות".

הערכות שווי וחוות דעת מומחה

 

לצוות המשרד ניסיון נרחב בביצוע הערכות שווי כלכליות הנדרשות לצרכים שונים.

 

בין השירותים הניתנים ניתן למצוא ניתוח והערכת שוויין ההוגן של חברות ציבוריות ופרטיות, לצרכים הבאים: מיזוגים ורכישות (M&A), צרכי מס, חוות דעת לצרכים משפטיים, בדיקת נאותות (Due Diligence).

תכניות עסקיות

 

המחלקה מלווה חברות המצויות בשלבי חיים שונים (חברות צעירות ובוגרות) ביצירת תכניות עסקיות ומודלים עסקיים ייעודיים לשיפור התוצאות הפיננסיות של החברה.

 

התכניות העסקיות נערכות למטרות שונות ומשמשות הן ככלי ניהולי פנימי לצרכי קבלת החלטות והן לשם הצגת הנתונים למשקיעים אופציונאליים.

ייצוג לצרכי מע"מ

המשרד מלווה ומייצג חברות רב לאומיות, ומשמש כנציג לצרכי מע"מ בכדי שאותן חברות יוכלו לפעול בישראל.

רישום חברות בישראל

המשרד מבציע רישום חברות זרות וכן ישראליות ברשם החברות.

 

הנהלת חשבונות

 

משרד לזר ושות' רואי חשבון מציע שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר.

 

המשרד מעניק שירותים אלה לעסקים החייבים ברישום חד צידי ודו צידי כאחד. המשרד מעניק שירותי חשבות שכר ללקוחותיו המעסיקים עובדים ואין ברשותם כלים לתת מענה לכך.

 

בין לקוחות המשרד ניתן למצוא חברות ישראליות וכן חברות בינלאומיות המעסיקות עובדים בארץ.

.

bottom of page