top of page

מיסוי ישראלי ובינלאומי

הסביבה הכלכלית בה אנו חיים מלאה בחוקים ותקנות רבים המחייבים עמידה מתמדת באותן הוראות החוק. בנוסף לכך, אותה סביבה הינה דינאמית ומלאת תהפוכות במהלך השנים.

 

משרד רואי חשבון לזר ושות' נמצא תמיד עם "אצבע על הדופק" בכל הנוגע לשינויים בהוראות החוקים השונים ודואג להגיב בהתאם במסגרת השירות הניתן. המשרד רואה חשיבות עליונה בבחינת כל צעד עסקי של לקוחותיו אשר יכול להשליך על חבות המס.

 

משרד רואי חשבון לזר ושות' מעניק ייעוץ מס פרטני, כל מקרה לגופו הוא, תוך חתירה למיצוי אופטימאלי של הטבות המס הגלומות בחוק.

 

ייעוץ מס ניתן באופן שוטף במהלך השנה תוך ליווי צמוד בכל מהלך היכול להשפיע על חבות המס של העסק. דגש מיוחד ניתן לקראת עסקאות משמעותיות, כגון רכישת או מכירת עסק, התקשרויות עם לקוחות משמעותיים בארץ ובחו"ל ועוד.

 

המשרד מכין את לקוחותיו מבעוד מועד לאירועי המס השונים תחת עמידה בהוראות החוקים השונים. זאת, על מנת להביא לחסכון בתשלום המס או בדחייתו.

 

כמו כן, מקיים המשרד פגישות הכנה לקראת תום שנת המס עם לקוחותיו השונים בכדי לנצל בצורה מרבית את הטבות המס במסגרת אותה שנת מס.

 

שירותי המס כוללים בין היתר:

* בקשות פרה-רולינג (קביעה מראש) וסיוע בקביעת מעמד המס של עסקאות שונות.

​* ייצוג לקוחות ברשויות המס במסגרת הגבלות החוק.

​* סיוע וטיפול בהחזרי מס.

bottom of page