top of page

הערכות שווי וחוות דעת מומחה

לצוות המשרד ניסיון נרחב בביצוע הערכות שווי כלכליות הנדרשות לצרכים שונים.

 

בין השירותים הניתנים ניתן למצוא ניתוח והערכת שוויין ההוגן של חברות ציבוריות ופרטיות, לצרכים הבאים: מיזוגים ורכישות (M&A), צרכי מס, חוות דעת לצרכים משפטיים, בדיקת נאותות (Due Diligence).

בנוסף, המשרד מתמחה בין היתר במתן חוות דעת בתחום הפיננסי לצרכים שונים כגון חוות דעת עד מומחה וכן חוות דעת לצרכי הליך בוררות.

 

עד מומחה הינו עד המעמיד לרשות בית המשפט את מומחיותו בנושא ספציפי.

עד מומחה חווה דעתו על משמעות העובדות המוצגות בפני בית המשפט.

 

ככלל, עד מומחה נדרש בתביעות המצריכות ידע מקצועי (להבדיל מידע משפטי)

ספציפי, המשמש כלי תומך בהכרעת הדין בערכאה השיפוטית. בתביעות

העוסקות בנושאים פיננסיים / חשבונאים מסתמכים לא אחת הצדדים לתביעה

על חוות דעתו של עד מומחה רואה חשבון/כלכלן אשר ברשותו ידע בתחום הנדון.

bottom of page