top of page

ייעוץ פיננסי

לקוחות המחלקה נהנים מפתרונות בהתאמה אישית הניתנים ע"י צוות המומחים ומבוססים על התקינה החשבונאית הרלוונטית ועל מודלים כלכליים מורכבים, כדי לסייע הן בעריכת הדוחות הכספיים והן בהתאמת הפתרון הייחודי למסגרת הפעילות העסקית וצרכי הלקוח.

 

המשרד מספק כלים לניהול פיננסי נכון, קרי מתן סיוע בבניית תקציב עתידי,

בדיקת כדאיות השקעה, מציאת נקודת האיזון, בחינת מסגרות האשראי

ותנאי האשראי המתאימים לעסק ועוד.

 

פעמים רבות עומד עסק או חברה בפני הצורך בקבלת החלטות הנוגעות להמשך

פעילותו העסקית.

להחלטות אלו השפעה רבה על הביצועים הפיננסים העתידיים

של העסק/חברה (לטוב ולרע).

 

קבלת ייעוץ עסקי ופיננסי תורמת רבות בקבלת תמונת מצב מלאה ואמינה

היכולה להשליך על החלטות עתידיות.

 

המשמעות של פנייה לגורם מקצועי הינה ניתוח מעמיק ויסודי של האפשרות הקיימת תוך דגש על היבטים חשבונאים, מיסויים, תמחיריים וכלכליים.

 

לקוחות המחלקה, הפונים לשם ייעוץ עסקי ופיננסי מלווים על ידי המחלקה במספר שלבים:

* הכרות ראשונית בה מקבלים תמונת מצב כללית, מטרת הלקוח, האמצעים העומדים לרשותו וכן המטרה שברצונו להשיג.

* הסכמה הדדית על שיתוף פעולה. פער ציפיות הינו מכשול אמיתי בעבודות מסוג זה. על כן, חשוב להגיע להבנה והסכמה הדדית

   לעניין דרישות וציפיות הצדדים.

* איסוף המידע הרלוונטי מהלקוח ודליית נתונים ממקורות חיצוניים המשמשים כביסוס לחוות הדעת וכן עיבודו וניתוחו.

* עיצוב של תמונת מצב עדכנית, הצגת רעיונות חדשים שעלו תוך כדי עבודה ושליחת טיוטא ראשונית להערות הלקוח.

* שלב הסיכום. הלקוח מקבל לידיו את הדוח הסופי, הכולל ממצאים, המלצות ודרכי פעולה אפשריות. המחלקה הכלכלית ממשיכה

   ללוות ולעקוב אחר התפתחות האירועים בהתאם למתווה המוסכם. מטרת המשך הליווי הינה לעזור ליישם את ההחלטות השונות

   וכן לתת מענה בזמן אמת לשינויים.

bottom of page